بررسی تحلیلی پیام گشایش اعتبار اسنادی MT700

پس از آشنایی با ساختار سوئیفت در فرایند صادرات و واردات کالا و پیامهای قابل استفاده در روش اعتبار اسنادی در گاهنامه قبل،به بررسی مهمترین پیام گروه مربوط به اعتبار اسنادی یعنی پیام سوئیفتی گشایش اعتبار می پردازیم. جهت مطاله این بخش فایل پیوستی را دانلو بفرمایید.

 

دیدگاه ها

سوالات و نظرات خود را با ما به اشتراک بگزارید.