نکات حقوقی در باب حمل و نقل بین الملل

حمل و نقل بین المللی یکی از مهمترین گام های بازرگانی بین الملل است که علاوه بر اهمیتی که در بهای تمام شده دارد، از سوی دیگر به دلیل خطرات همیشگی و احتمال آسیب فیزیکی به کالا همواره جز نگرانی های اصلی بازرگانان تلقی می شود.
در این متن نکات کاربردی و مهمی از مسئولیت ها و حقوق شرکت های حمل ارائه شده است که ضمن تشکر از ایشان مطالعه با دقت آن را به تمامی مخاطبان ارجمند توصیه می نمایم. هر چند مطالعه نکات متعدد حقوقی معمولا دشوار است اما مطالعه این متن در اوقات مناسب تاثیر شایانی در افزایش آگاهی تجار ارجمند دارد.

عناوین این شماره به شرح زیر است:

۱-    شرکت های حمل و شرکت های فوراردری ومسئولیت های آنها

۲-    فعالیت فورواردری

۳-     فعالیت کریری بین المللی

۴-    فعالیت کارگزاری بین المللی

۵-    تفاوت فورواردر و کریر

۶-    وظایف و مسئولیتهای فورواردر

۷-    حقوق فورواردر

۸-    وظایف و مسئولیتهای کریر

۹-    حقوق کریر

 

*بارنامه چیست B/L و انواع بارنامه

*بازرسی قبل از حمل و استاندارد اجباری

*کتاب حمل و نقل بین المللی

دیدگاه ها

سوالات و نظرات خود را با ما به اشتراک بگزارید.