مهارت های فروشندگی و فرایند تجارت و بازرگانی بین الملل

مهارتهای فروشندگی

با توجه به ساختار پخش کالا در کشور و سیستم توزیع کالا و منتهی شدن این سیستم به فروشگاه های کوچک و بزرگ با فروشندگی در فروشگاه و مهارت مدیریت فروشگاه از اهمیت بسزایی برخودار می باشد .طبیعتا انتهای هر کسب و کار تاجاری و تولیدی فروش و ارائه خدمات پس از فروش  است .مباحث فروش در سه سطح مدیریت فروش، فروشندگی حضوری جهت کالاهای پیچیده در محل خریدار و فروش  فروشگاهی مطرح و تجزیه و تحلیل می گردند .در سطح فروشگاه یک فروشنده حرفه ای وظایف متعددی دارد و جهت ارایه یک عملکرد قابل قبول به ابزارهای متعددی نیازمند است که از حوصله این مطلب مختصر خارج است .به اعتقاد من فروشندگی یک امر ذاتی-مهارتی است .فروشنده فروشگاه باید در یک فضای تقریبا کوچک محیط آرام و ایمنی برای طیفهای مختلف مشتریان ایجاد نموده و ضمن برقراری ارتباط  اثر بخش اقدام به فروش  سودمندانه جهت رفع نیازهای مشتری بنماید .بطور مختصر می توان عوامل موثر بر فروش  در فروشگاه را به شرح ذیل ارایه نمود .هیچ تحقیق علمی جهت رتبه بندی این عوامل انجام نگرفته و اولویت بندی آنها مشخص نمی باشد و فرض بر این است که  همگی از اهمیت بالایی برخوردار می باشند.

تخصص در محصول:فروشنده در گام اول باید به  لحاظ فنی متخصص محصول باشد که قصد فروش  آنرا دارد .فروشنده در واقع بهتر است مشاور مشتری باشد و برای اینکه مشاور امینی باشد نیاز به تخصص دارد .بدون شناخت انواع محصول ویژگیهای فنی و مزایای محصول، فروشنده نمیتواند توضیح و ارایه مناسبی از محصول به معرض نمایش بگذارد.

مهارتهای ارتباطی: فروشنده باید مهارت مناسبی در ارتباط  کلامی و غیر کلامی داشته باشد و با سوال پرسیدن، سکوت و گوش  دادن یا ارائه  توضیح راجع به محصول بر ذهن مشتری تاثیر گذاشته و بر تصمیم خرید مشتری نافذ باشد.فروشنده حرفه ای با برقراری ارتباط  کلامی و  بدون کلام مناسب پیامهای موثری برای مشتری ارسال می نماید و وی را متقاعد به خرید می نماید.

تسلط بر تکنیک های فروشندگی: فروشندگی یک فرایند پیچیده و در عین حال نظاممند می باشد .در متون مختلف گامهای متعددی از جمله مشتری یابی، ارتباط  اولیه،سوال پرسیدن و نیاز سنجی، ارایه و پرزنت محصول، رفع اما و اگرها، اختتام فروش و بهداشت مشتری مورد اشاره و بررسی قرار میگیرد .برای هر یک از این گامها تکنیکهای متعددی وجود دارد که کاربرد آنها بسیار راهگشا می باشد .آگاهی، کاربرد بجا و بموقع تکنیکها و ترکیب آنها با دانش محصول و هنر ارتباطات تاثیر چشمگیری در موفقیت فروشنده و اثربخشی کار وی دارد  .در این شماره و شماره های آتی مطا لبی در خصوص مهارتهای فروش  ارائه میگردد.

در این شماره میخوانید:

  •  ارتباطات بازرگانی بین الملل
  • قراردادهای بین المللی
  • بیمه و بازرسی و استاندارد اجباری
  • پرداخت­های بین المللی
  • حمل و نقل
  • امور گمرکی و ترخیص کالا
  • خواندنی ها
  • تجربه یک حرفه ای

دیدگاه ها

سوالات و نظرات خود را با ما به اشتراک بگزارید.