فیاتا چیست؟

فیاتا چیست؟

فیاتا یک مجمع غیر دولتی ( فدراسیون) بین المللی می باشد که به عنوان مشاور با شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل و سازمان بین المللی توسعه بازرگانی همکاری می کند و در حال حاضر نمایندگی بالغ بر 45000 شرکت فورواردر را در اقصی نقاط دنیا بر عهده دارد (فیاتا بزرگترین سازمان غیردولتی در زمینه حمل و نقل می‌باشد، این سازمان در تمام دنیا نفوذ دارد) . این مجمع اولین بار در سال 1926 توسط 16 کشور در وین (اتریش) تاسیس گردید، ریاست اولیه آن بر عهده کشور دانمارک گذاشته شد و هم اکنون مقر آن در زویخ ( سوئیس) واقع شده است. پس از ده سال فعالیت به دلیل وقوع جنگ جهان دوم این فدراسیون به حالت تعلیق در آمد، اما مدتی بعد در سال 1947 فعالیت مجدد آن از سر گرفته شد و طی حدود ده سال اکثر اعضای عادی آن دوباره به یکدیگر پیوسته و کمیته های مختلفی را برای پیشبرد امور فنی فدراسیون ایجاد نمودند. این فدراسیون هر سال یک بار کنگره ای را در یکی از کشورهای مورد توافق اعضا برگزار می نماید.  فیاتا دارای دو گروه از  اعضا می باشد: اعضای پیوسته شامل سندیکاهای ملی از 77 کشور جهان و دیگری اعضای وابسته شامل 1600 عضو غیر سندیکایی از 144 کشور جهان. انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران عضو پیوسته این اتحادیه قلمداد شده و بیش از یکصد شرکت فورواردی ایرانی عضو وابسته به فیاتا هستند.
مهم ترین اهداف اصلی فیاتا شامل موارد زیر است:
•    افزایش کیفیت خدمات ارائه شده توسط صنعت فورواردری از طریق توسعه و ارتقای اسناد متحدالشکل فورواردری و شرایط تجاری استاندارد 
•    توسعه ارتباطات و اطلاعات الکترونیکی
•    ارتقای تجارت بین المللی بین کلیه کشورها در سطح کلان
•    توسعه آموزشهای شغلی باربری در صنعت حمل و نقل

 

نوین تجارت محترم  ویدئوهای بیشتر ببینید.  09031142938

coffebazar 

------------------------------------------------------------

-بارنامه و انواع آن

------------------------------------------------------------

-ویژگی های بارنامه معتبر

------------------------------------------------------------

- انواع اسناد حمل (بارنامه و راهنامه)

------------------------------------------------------------

- بارنامه مستر گروهی

------------------------------------------------------------

-کریدور حمل و نقل چیست؟

------------------------------------------------------------

-عوامل موثر در انتخاب حالت بیمه حمل و نقل

------------------------------------------------------------

-تاریخچه حمل و نقل

------------------------------------------------------------

-نکات حقوقی در باب حمل و نقل بین المللی

------------------------------------------------------------

-بارنامه شخص ثالث

------------------------------------------------------------

-اتحادیه بین المللی حمل و نقل جاده ای ( ایرو )

------------------------------------------------------------

دیدگاه ها

سوالات و نظرات خود را با ما به اشتراک بگزارید.