سیستم سوئیفت و انواع پیام های آن در صادرات و واردات

گاهنامه تاجر امروز / شماره 16 / موضوع شناخت سیستم سوئیفت و انواع پیام های آن در صادرات و واردات کالا / به قلم دکتر رحیم محترم و پیمان رضایی

 

عناوین مورد بررسی در این شماره:

-گروه بندی پیام های سوئیفتی:

1-پیام گشایش MT700

2-پیام مکمل گشایش MT701

3-پیام پیش آگهی MT705

4-پیام اصلاحیه MT707

5-پیام گشایش با واسطه MT710

6-پیام مکمل گشایش با واسطه MT711

7-پیام انتقال اعتبار MT720

8-پیام مکمل انتقال اعتبار MT721

9-پیام تایید اعلام وصل MT730

10-پیام قبول اسناد مغایر MT732

11-پیام عدم قبول اسناد مغایر MT734

12-پیام پوشش اعتبار MT740

13-پیام اعلام مغایرت توسط بانک معامله کننده MT750

14-پیام اعلام مطابقت اسناد توسط بانک معامله کننده MT754

15-پیام ابطال اعتبار MT792

16-پیام عمومی MT799

17-بررسی مفاد پیام گشایش MT700

 

جهت مطالعه این شماره می توانید فایل زیر را دانلود نمایید.

دیدگاه ها

سوالات و نظرات خود را با ما به اشتراک بگزارید.