آموزش مکاتبات بازرگانی

آموزش مکاتبات بازرگانی بین اللملل:

مکاتبات بازرگانی چیست؟

نگارش حرفه ای نامه های بازرگانی، بدون تسلط کافی بر زبان انگلیسی عمومی امری غیر ممکن است. برای موفقیت در مکاتبات بازرگانی و تجاری به زبان انگلیسی قبل از هر چیز باید از دانش و تخصص کافی در حوزه زبان انگلیسی برخوردار بود. ارتباطات بازرگانی بین الملل در دهه ها و سال های اخیر تحولات زیادی را پشت سر گذاشته است. طی چهارده سال دانشجویی، کارآموزی، تدریس دوره مکاتبات بازرگانی در مرکز آموزش بازرگانی و کار و فعالیت اجرایی در بخش های مختلف بازرگانی همیشه به اشکال مختلف در گیر مکاتبات بازرگانی بودم. بعنوان معلم و یا کارشناس بازرگانی که بخشی از زمانش به مکاتبات بازرگانی اختصاص داده می شد، کتب متعددی از جمله کتاب بسیار جامع A.Ashley و AMACOM و چند کتاب فارسی و انگلیسی را در سال های گذشته مطالعه نمودم اما اعتراف کنم دنیای واقعی مکاتبات بازرگانی در سیستم تجاری ایران را از کتب مذکور متفاوت دیدم. از یک سو فکر می کنم شاید نامه های مورد استفاده تجار ایرانی تا حدودی با دیگر کشورها متفاوت باشد از سوی دیگر اطمینان دارم خیلی از کارشناسان و مدیران و تجار ایرانی زمان یا فرصت مطالعه یک کتاب مفصل چندین صفحه ای را ندارند.

دوره مکاتبات بازرگانی جهاد دانشگاهی تهرانطی چند سال تدریس و ارتباط با تجار کشور همواره با این نیاز مواجه بودم که یک منبع مناسب خلاصه و اثر بخش برای انواع مکاتبات تجاری معرفی نمایم اما متاسفانه منبع مناسبی که شرایط مذکور را داشته باشد نیافتم. تا نهایتا با تمام سختی ها کتاب مکاتبات بازرگانی بین الملل و پکیج آموزش مکاتبات بازرگانی بین الملل را تالیف و تولید نمودم. علی رغم وجود بعضی ایرادات، برای تدوین این دو منبع آموزش مکاتبات بازرگانی زمان زیادی صرف شد و من در حین نگارش و ضبط محتوا با سوالات زیادی مواجه شدم که این موضوع دامنه مطالعه خودم را گسترده تر کرد. امیدوارم شما نیز از مطالعه و رویت کتاب و بسته آموزشی و زمانی که بابت آن صرف می کنید رضایت داشته و هر دو محتوا به پیشبرد اهداف کاری و تجاریتان کمک کند.

سلامت و سربلند باشید

دکتر رحیم محترم

 

نوین تجارت محترم  ویدئوهای بیشتر ببینید.     09031142938

دیدگاه ها

سوالات و نظرات خود را با ما به اشتراک بگزارید.