تفاوت اینکوترمز 2020 با 2010

تفاوت اینکوترمز 2020 با 2010

در بخش دیگر از آموزش اینکوترمز 2020 علاوه بر درج اصطلاحات متن اصلی اینکوترمز به تفاوت اینکوترمز 2020 با اینکوترمز 2010 می پردازیم. آخرین تغییرات اینکوترمز در سپتامبر سال 2020 نهایی شد که به آن اینکوترمز 2020 گفته شد. قواعد اینکوترمز 2020 در مقایسه با قواعد اینکوترمز 2010 دارای چند ویژگی مهم می باشد که به آن ها اشاره خواهیم کرد:

 

دسته بندی قواعد اینکوترمز 2010:

 

تفاوت اینکوترمز 2020 با 2010 شباهت اینکوترمز 2020 با اینکوترمز 2010: در نسخه اینکوترمز 2010 کلیه قواعد اینکوترمز در چهار دسته طبقه بندی شده بودند و در نسخه 2020 نیز دقیقا از همان ساختار استفاده شده است.

دسته اول قواعدی هستند که برای همه روش های حمل می توانند مورد استفاده قرار گیرند و شامل هفت قاعده به شرح زیر می باشد:

قاعده DDP

قاعده DPU

قاعده DAP

قاعده CIPآموزش اینکوترمز 2010

قاعده CIP

قاعده CPT 

قاعده FCA

قاعده EXW

دسته دوم:  قواعد اینکوترمز حمل دریایی که عبارتند از:

قاعده CIF

قاعده CFR

قاعده FOB

قاعده FAS

به دلیل اهمیت روز افزون حمل دریایی در نسخه سال 2010 قواعد حمل دریایی بعنوان یک دسته یا طبقه مجزا مطرح شدند و همان ساختار در نسخه 2020 نیز مورد استفاده قرار گرفت. پس در این مورد تفاوت اینکوترمز 2020 با 2010 چیز خاصی نبوده است فقط در نسخه سال 2020 کلیه قواعد در دو دسته مشخص دسته بندی می شوند.

 

تغییرات اینکوترمز2020:

 

در این بخش به تغییرات اینکوترمز 2020 و یا تفاوت اینکوترمز 2020 با 2010 می پردازیم. در در نسخه اینکوترمز 2020 قاعده DAT به معنای تحویل در پایانه با حفظ ویژگی های اصلی به قاعده DPU تغییر نام داده است. در واقع قاعده جدید و یا تغییر یافته ای است که فروشنده در محل مورد توافق مسئول تخلیه کالا و هزینه آن می باشد.تعهدات در برخی قواعد از جمله قاعده CIP تغییر نموده است. در نسخه اینکوترمز 2010 فروشنده در این قاعده مکلف به ارائه بیمه نامه با حداقل پوشش (کلوزC) بیمه ای بود اما در نسخه اینکوترمز 2020 فروشنده مکلف به ارائه بیمه نامه با پوشش کلوز A می باشد. هر چند در هر دو نسخه اینکوترمز 2010 و اینکوترمز 2020 ده تعهد برای خریدار و فروشنده در نظر گرفته شده است اما در نسخه 2020 نه تنها عنوان برخی تعهدات تغییر نموده، بلکه جایگاه تعهدات نیز تغییر کرده است. 

 

شفافیت در اغلب قواعد اینکوترمز 2020:

 

یکی دیگر از تفاوت های اینکوترمز 2020 با 2010 وجود ابهامات زیادی در اغلب قواعد نسخه اینکوترمز 2010 بود و این باعث شد تا اتاق بازرگانی بین الملل بعد از انتشار متن اصلی اینکوترمز 2010 در کتاب های راهنما جزئیات بیشتری را در قالب تفسیر و توضیح ارائه نماید. خیلی از این نکات در اینکوترمز 2020 بصورت شفاف و تصریح شده در متن اصلی ارائه شده است. بعنوان نمونه تخلیه در قواعد C ، چگونگی تقسیم هزینه ها، باربری، اسناد محموله و موارد متعدد دیگری شفاف و مشخص شده اند. از دیگر تفاوت های اینکوترمز 2020 با 2010 تغییر در مسئولیت های تعریف شده در اینکوترمز ها می باشد که در زیر به این تفاوت ها در قالب دو دسته بندی مجزا اشاره کرده ایم.


مسئولیت های فروشنده در اینکوترمز 2010:


- تعهدات عمومی فروشنده ( تهیه کالا و صدور فاکتور)
- پروانه ها، مجوزها، ترخیص امنیتی و دیگر تشریفات گمرکی
- قرارداد حمل و بیمه
- تحویل دادن کالا
- انتقال خطرات (مسئولیت ها)
- تقسیم (تسهیم) هزینه ها
- اطلاع به خریدار
- مدرک تحویل دادن کالا
- بازبینی، بسته بندی و علامتگذاری
- کمک، ارایه اطلاعات و هزینه های مربوطه 
 

مسئولیت های فروشنده در اینکوترمز 2020:


- تعهدات عمومی فروشنده
- تحویل دادن کالا
- انتقال خطرات 
- حمل و نقل کالا
-بیمه کالا
- مدرک حمل / تحویل
- ترخیص صادراتی- وارداتی
- بازبینی، بسته بندی و علامتگذاری
- تخصیص (تسهیم) هزینه ها
- اعلامیه ها

 

تغییرات اینکوترمز 2020 [ جایگاه ها و عبارات ]

 

- دو تعهد تحویل و انتقال خطرات به دلیل تاکید بیشتر در جایگاه مهمتری قرار گرفته و از تعهد چهارم و چنجم به تعهد دوم و سوم منتقل شده اند.

- تعهد پروانه های، مجوزها، ترخیص امنیتی و دیگر تشریفات گمرکی که در سال 2010 در جایگاه دوم مطرح بوده به ترخیص صادرات-وارداتی تغییر نام داده و در جایگاه هفتم مطرح شده است.

- قرار داد حمل و بیمه که در اینکوترمز 2010 در یک تعهد در جایگاه سوم تعهدات قرار داشتند در نسخه اینکوترمز 2020 به دو تعهد مجزا در جایگاه چهارم و پنجم منتقل شده اند.

- مدرک تحویل دادن کالا از جایگاه هشتم به ششم تغییر اولویت یافته است و در ستون مربوط به خریدار از عبارت سند مثبته تحویل برای این تعهد استفاده شده است.

- تقسیم هزینه ها از جایگاه ششم به جایگاه نهم جابجا شده است.

- اطلاع به خریدار از جایگاه هفتم در نسخه اینکوترمز 2010 با تغییر عنوان به جایگاه دهم منتقل شده است.

- بازبینی، بسته بندی و علامتگذاری نیز از جایگاه نهم به جایگاه هشتم منتقل شده است و عینا همین عنوان تعهد برای خریدار هم استفاده شده است در صورتی که در نسخه 2010 برای خریدار از موضوع بازرسی نیز در عنوان این تعهد نام برده شده بود.

- تعهد کمک، ارائه اطلاعات و هزینه های مربوطه نیز از تعهدات دهگانه اینکوترمز حذف شده است هر چند در متن اغلب قواعد از این عبارت استفاده شده است و این تعهد به نوعی در تعهدات دیگر پخش شده است.

 

تغییرات نهایی اینکوترمز 2020

 

- ذکر عبارت on board در قاعده FCA در صورت نیاز جهت توجه الزامات بانک ها و تقاضای خریدار

- توضیح شفاف تر هزینه ها و چگونگی تقسیم آنها در تعهد نهم از تعهدات دهگانه

- امکان حمل با وسیله شخص خریدار در قاعده FCA یا وسیله شخص فروشنده در قواعد D

- اشاره به مسائل ایمنی مرتبط با حمل و نقل و الزامات مربوطه

- اضافه شدن یادداشت های توضیحی برای کاربران Explanatory Notes Users شفاف در ابتدای هر قاعده

 

مطالب مشابه:

------------------------------------------------------------

- کتاب اینکوترمز 2020

------------------------------------------------------------

- اینکوترمز 2000 چیست؟

------------------------------------------------------------

نوین تجارت محترم  ویدئوهای بیشتر ببینید.  09031142938

 

محصول پیشنهادی با این مطلب:

ترجمه اینکوترمز 2020دوره آموزش جامع اینکوترمز

 

دیدگاه ها

سوالات و نظرات خود را با ما به اشتراک بگزارید.