دوره آموزشی زبان تخصصی بازرگانی بین الملل

شرکت در دوره آموزشی زبان تخصصی بازرگانی بین الملل به تمامی افراد شاغل در مقاطع مختلف بازرگانی بویژه کارشناسان، مدیران بازرگانی ، دانشجویان رشته های مدیریت و زبان انگلیسی توصیه می شود.

1,800,000 تومان
اتمام مهلت ثبت نام

اطلاعات بیشتر

برقراری ارتباط به معنای ارسال یک پیام از فرستنده به گیرنده است. هدف ارتباط موثر این است که ادراک گیرنده پیام از مفهوم آن همانند یا شبیه منظور فرستنده باشد. فرستنده اصولا آنچه که در ذهن دارد را در قالب یک سری کد به پیام تبدیل و برای گیرنده ارسال می نماید. کدها عبارتند از کلام یا واژگان، لحن صدا و زبان بدن. گیرنده نیز کد گشایی و پیام را ادراک می نماید. هر رشته و کاری زبان تخصصی مربوط به خود را دارد و یک واژه ممکن است در رشته های مختلف معانی متفاوتی داشته باشد. جهت درک متقابل در ارتباطات تجاری بین المللی ما باید با زبان تخصصی مربوطه و واژگان آن آشنا باشیم. بازرگانی بین المللی از مراحل و مفاهیم متعددی از جمله موارد زیر تشکیل می شود و آشنایی با لغات و مفاهیم تخصصی هر کدام اهمیت زیادی دارد.

هر رشته و کاری زبان تخصصی مربوط به خود را دارد و یک واژه ممکن است در رشته های مختلف معانی متفاوتی داشته باشد. جهت درک متقابل در ارتباطات تجاری بین المللی ما باید با زبان تخصصی مربوطه و واژگان آن آشنا باشیم. بازرگانی بین المللی از مراحل و مفاهیم متعددی از جمله موارد زیر تشکیل می شود و آشنایی با لغات و مفاهیم تخصصی هر کدام اهمیت زیادی دارد.

 

دوره آموزش زبان بازرگانی بین الملل

 

🥇 | محتوای دوره آموزش زبان تخصصی بازرگانی بین الملل:

 

1) مدیریت جلسات بازرگانی
2) مذاکرات بازرگانی بین المللی
3) پیش فاکتور
4) اینکوترمز 2010
5) بیمه باربری
6) پرداخت های بین المللی
7) بازرسی کالا
8) حمل و نقل بین المللی
9) گمرک و ترخیص کالا
10) قراردادهای بازرگانی بین المللی

 

مدرس دوره: دکتر رحیم محترم

مدت دوه: 32 ساعت

مکان برگزاری: دانشگاه تهران

------------------------------------------------------------

اینستاگرام آموزش صادرات و واردات  ویدئوهای بیشتر ببینید.  واتساپ آموزش صادرات و واردات09031142938

 

محصول مشابه با این دوره:

دوره آموزش زبان بازرگانیبسته آموزش زبان بازرگانی بین الملل

لیست دوره ها

سوالات و نظرات

آیا درباره این دوره سوال یا نظری دارید؟