ارائه خدمات بازرگانی

 

شرکت خدمات بازرگانی محترم ( ارم تجارت پاد) با برخورداری از متخصصان و کارشناسان حرفه ­ای و با تجربه بیش از ۱۰ سال فعالیت خدماتی در حوزه بازرگانی بین ­الملل، امور گمرکی و حقوقی، صداقت و تخصص را دو رکن و ارزش اساسی خود قرار داده است. ایجاد ارتباط سازنده، مفید و بلند مدت با همکاران و مشتریان ارجمند از اهداف اصلی گروه است. برخورداری از دانش و تخصص روزآمد و اطلاع از آخرین تغییرات قواعد و قوانین داخلی و بین ­المللی در حوزه بازرگانی و امور حقوقی بین­ الملل، باعث شده تا مجموعه خدمات بازرگانی محترم بتواند خدمات رضایت­بخش و متمایزی را به همکاران و متقاضیان ارجمند ارائه نماید.

تخصص، صداقت و قابل اعتماد بودن ارائه کننده خدمات بازرگانی،  تاثیر زیادی در آرامش خاطر مشتری و ادراک وی از کیفیت خدمات دارد. گروه خدمات بازرگانی محترم حداکثر تلاش خود را بکار می­بندد تا ضمن بهره­ مندی از ویژگیهای فوق، هزینه زمانی و روانی ارائه خدمات بازرگانی را تا حد امکان کاهش داده و با برنامه­ ریزی دقیق و  حرفه­ ای، آرامش و فعالیت تجاری سریع و سودآور را برای همکاران خود به ارمغان آورد. مشتری در نخستین همکاری بدنبال آزمایش و ارزیابی است و ارائه کننده خدمات بدنبال اثبات کیفیت و ایجاد رابطه بلندمدت. گروه خدمات بازرگانی محترم با برخورداری از دانش روز و کارشناسان با تجربه و متخصص قادر به ارائه خدمات بازرگانی- حقوقی منحصر به فرد و بلند مدت به همکاران خود است. ما برآنیم تا خدمات صادقانه و تخصصی  ارائه  نموده و همواره در تمامی مراحل همراه همکاران خود باشیم. ما با کمال افتخار آماده ارائه خدمات زیر به تجار و صاحبان کسب و کار وابسته به این حوزه می باشیم:

 

- مشاوره در امور صادرات و بازاریابی بین الملل

- بررسی و تنظیم انواع قراردادهای تجاری و صنعتی بین الملل

- مکاتبات بازرگانی بین الملل - ثبت سفارش و تامین ارز کالاهای وارداتی

- امور گمرکی و ترخیص کالا

 

 

 

 

 

شرکت خدمات بازرگانی محترم ( ارم تجارت پاد) با برخورداری از متخصصان و کارشناسان حرفه ­ای و با تجربه بیش از ۱۰ سال فعالیت خدماتی در حوزه بازرگانی بین ­الملل، امور گمرکی و حقوقی، صداقت و تخصص را دو رکن و ارزش اساسی خود قرار داده است. ایجاد ارتباط سازنده، مفید و بلند مدت با همکاران و مشتریان ارجمند از اهداف اصلی گروه است. برخورداری از دانش و تخصص روزآمد و اطلاع از آخرین تغییرات قواعد و قوانین داخلی و بین ­المللی در حوزه بازرگانی و امور حقوقی بین­ الملل، باعث شده تا مجموعه خدمات بازرگانی محترم بتواند خدمات رضایت­بخش و متمایزی را به همکاران و متقاضیان ارجمند ارائه نماید.

تخصص، صداقت و قابل اعتماد بودن ارائه کننده خدمات بازرگانی،  تاثیر زیادی در آرامش خاطر مشتری و ادراک وی از کیفیت خدمات دارد. گروه خدمات بازرگانی محترم حداکثر تلاش خود را بکار می­بندد تا ضمن بهره­ مندی از ویژگیهای فوق، هزینه زمانی و روانی ارائه خدمات بازرگانی را تا حد امکان کاهش داده و با برنامه­ ریزی دقیق و  حرفه­ ای، آرامش و فعالیت تجاری سریع و سودآور را برای همکاران خود به ارمغان آورد. مشتری در نخستین همکاری بدنبال آزمایش و ارزیابی است و ارائه کننده خدمات بدنبال اثبات کیفیت و ایجاد رابطه بلندمدت. گروه خدمات بازرگانی محترم با برخورداری از دانش روز و کارشناسان با تجربه و متخصص قادر به ارائه خدمات بازرگانی- حقوقی منحصر به فرد و بلند مدت به همکاران خود است. ما برآنیم تا خدمات صادقانه و تخصصی  ارائه  نموده و همواره در تمامی مراحل همراه همکاران خود باشیم. ما با کمال افتخار آماده ارائه خدمات زیر به تجار و صاحبان کسب و کار وابسته به این حوزه می باشیم:

 

- مشاوره در امور صادرات و بازاریابی بین الملل

- بررسی و تنظیم انواع قراردادهای تجاری و صنعتی بین الملل

- مکاتبات بازرگانی بین الملل - ثبت سفارش و تامین ارز کالاهای وارداتی

- امور گمرکی و ترخیص کالا

;