اینکوترمز چیست؟

اینکوترمز چیست؟

آموزش اینکوترمز 2020

اینکوترمز  یک کلمه مرکب است که از ترکیب سه کلمه انگلیسی International Commercial Terms به معنی اصطلاحات بین‌المللی بازرگانی تشکیل شده‌ و توسط اتاق بازرگانی بین‌المللیInternational Chamber Of Commerce تهیه و تدوین گردیده است که چگونگی تقسیم و تهسیم هزینه ها، تعهدات قراردادی و ریسک ها را در معاملات بین فروشنده و خریدار مشخص می کند. مراحل متعدد دیگری از جمله مسایل بانکی و پرداخت، بازرسی ، بیمه و عقد قرار داد حمل در فرایند فوق اضافه می گردد. به بیان ساده اینکوترمز قصد دارد چگونگی تقسیم مسئولیت ها ، تعهدات ، هزینه ها و خطرات این فرایند بین فروشنده و خریدار را به شکل استاندارد روشن نماید.

در واقع قواعد اینکوترمز یک سری راه حل از قبل اندیشیده شده برای سامان دادن و استاندارد نمودن رابطه فروشنده و خریدار می باشد. نکته قابل توجه اینکه اینکوترمز 2010 را در معاملات داخلی نیز می توان مورد استفاده قرار داد و منعی برای بکار بردن اینکوترمز در معاملات داخلی وجود ندارد. در اینگونه موارد باید دقت بسیار زیادی به تعیین محل مورد توافق معطوف داشت و محل مورد نظر را بصورت کاملا دقیق تعریف نمود. اغلب طرفین قرار داد از روش های تجاری مختلف کشور مقابل بی اطلاع هستند. این موضوع می تواند موجب سو تفاهم، اختلاف و دعوی حقوقی و اتلاف وقت و پول ناشی از آن ها شود. بنا بر مطالب ذکر شده می توان اهداف و کارکردهای زیر را برای اینکوترمز متصور بود:

- قواعد و مبنای اساسی برای تفسیر روابط تجاری

- مشخص کردن مسئولیت خریداران و فروشندگان در انجام معاملات

- ایجاد رویه و ضوابط معین در نظام مبادلات بین المللی

- بر قراری و حاکم نمودن قواعد و قوانین یکسان در محاکم حقوقی

- کاهش اختلافات و تنشها بین خریداران و فروشندگان

- تسهیل انچام مبادلات بین المللی

اینکوترمز چه کاری نمی تواند انجام دهد یا به چه اموری مربوط نمی شود؟

علی رقم اینکه اینکوترمز سعی می کند وظایف و مسئولیت های فروشنده و خریدار را در هر معامله یا خرید و فروش مشخص نماید، اما به موارد زیر مربوط نمی شود و به این موارد ورود نمی کند.

- مالکیت معنوی کالا و انتقال آن ازفروشنده به خریدار

- حق مالکیت کالا و زمان انتقال مالکیت از فروشنده به خریدار

- اینکوترمز تفسیر قوانین تحویل کالا نیست.

- تعهدات طرفین در اعتبارات اسنادی و حفاظت و نگهداری از کالا

- تاثیر وقایع پیش بینی نشده در اجرای مسئولیت ها و معافیت یا آزادی یا خلاصی از اجرای تتعهدات در اینگونه مواقع

پیامد های نقض قرار داد

هر چند در تفسیر اینکوترمز بعضی موارد نقض قرار داد تحلیل می شود اما چگونگی برخورد و پیامدهای آن مورد تحلیل قرار نمی گیرد، به جز انتقال زودرس یا زود هنگام خطرات از فروشنده به خریدار. قصور خریدار برای تحویل گرفتن کالا و یا عدم معرفی شرکت حمل کننده در دسته F از سوی خریدار در زمان مقرر از جمله این موارد می باشد. اغلب افراد فکر می کنند اینکوترمز مشکلات ایجاد شده در زمان اجرای قرار داد را حل می نماید در صورتی که اینکوترمز پیامدهای نقض قرار داد را مورد بررسی قرار نمی دهد.

فورس ماژور و هاردشیپ که در قرار داد نوشته می شود

در صورت بروز فورس ماژور و طول کشیدن شرایط آن بیش از یک زمان تعیین شده در قرار داد (عموما شش ماه) ممکن است قرار داد فسخ شود. در شرایط بروز فورس ماژور طرفی که با فورس ماژور مواجه شده باید در گام اول تبعات و زیان شرایط ایجاد شده را به حداقل ممکن رسانده و در گام بعد به طرف مقابل اطلاع داده و در نهایت اسناد مثبته دال بر وقوع فورس ماژور را به طرف مقابل تحویل نماید. اینکوترمز به انتقال مالکیت و مسائل مربوط به مالکیت معنوی نمی پردازد. همچنین به امور قضایی و حل و فصل اختلافات نیز ورود نمی کند.

نمودار اینکوترمز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود نمودار اینکوترمز

تکامل اینکوترمز از 1936 تا 2000

اولین نسخه اینکوترمز در سال 1936 تدوین شد و مورد استفاده قرار گرفت. اولین بازنگری بعد از جنگ جهانی دوم در آستانه تشکیل اتحادیه اروپا در سال 1953 انجام شد. اینکوترمز بعدا در سال های 1967 ، 1976 ، 1980 ، 1990 ، 2000 و نهایتا 2010 مورد بازنگری قرار گرفت. هر چند در دهه های گذشته اینکوترمز هر ده سال یک مرتبه مورد بازنگری قرار گرفته اما باید دقت نمود تجارت در بازه های زمانی معین نیاز به اصلاح پیدا نمی کند و در واقع این بازه زمانی 10 ساله صرفا بر اساس اتفاق بوده و امکان دارد در آینده این بازه کوتاهتر یا طولانی تر شود. اما از سوی دیگر باید در نظر داشت بازنگری مکرر اینکوترمز در بازه های زمانی کوتاه ممکن است به اعتبار عمومی آن صدمه زده و کمتر مورد اقبال تجار قرار گیرد.

نسخه اول در واقع بر تعیین یک سری محل بعنوان نقاط بحرانی تحویل متمرکز بود از جمله تحویل کنار کشتی، تحویل لبه کشتی، تحویل در محل فروشنده و چند قاعده دیگر. بعد از جنگ جهانی دوم بازنگری مجددا شروع شد. در این زمان اهمیت حمل ریلی به شدت افزایش یافته بود و نیاز به ایجاد قاعده مربوط به این روش حمل کاملا احساس شد. در سال 1953 برای رفع این نیاز دو قاعده FOT و FOR مطرح شدند و در سال 1976 یک قاعده دیگر ویژه حمل هوایی تحت نام FOB Airport اضافه شد. در نسخه سال 1990 تمامی قواعدی که ویژه یک روش حمل بودند حذف شدند به جز قواعد ویژه حمل دریایی. در واقع در سال 1990 قاعده FCA که برای اولین بار در سال 1980 مطرح شده بود جای قواعد حذف شده را گرفت. بنابر این در سال 1990 اهمیت قاعده FCA افزایش یافت و بیشتر مورد استفاده قرار گرفت.

در سال 1980 با توجه به افزایش حمل غیر دریایی و اهمیت بیمه قواعد CIP و CPT مطرح شدند که علی رغم اینکه قانونا برای همه روش ها امکان استفاده دارند اما با توجه به وجود دو قاعده CFR و CIF ویژه حمل دریایی قواعد فوق عموما برای حمل غیر دریایی استفاده می شوند. در سال 1967 قواعدی مطرح شدند که در آنها فروشنده موظف شد کالا را تا مقصد رسانده و ریسک و تمام هزینه های آن را بپذیرد. اگر چه در قواعد دسته C فروشنده هزینه ها را تا مقصد می پرداخت، اما خطرات مربوط به آن را نمی پذیرفت و در سال 1967 در قواعد دسته D فروشنده خطرات را تا مقصد نیز بر عهده گرفت.

علت بازنگری اینکوترمز

علت اصلی بازنگری مکرر اینکوترمز، نیاز به تطبیق آن با روش معمول تجاری روز می باشد. در واقع مراحل مختلف تجارت و ابزارهای اجرای هر مرحله در طول زمان تغییر و تکامل یافته و بازنگری اینکوترمز امری اجتناب ناپذیر می باشد. تغییرات ایجاد شده در اجرای تجارت در ابعاد مختلف از جمله اهمیت یافتن روشهای حمل گوناگون در بازه های زمانی مختلف، تجارت الکترونیکی، اختراع کانتینر ، روش های پرداخت پیشرفته، اسناد مورد نیاز ، تکامل انواع بیمه حمل و نقل و بازرسی کالا و دیگر گام های تجارت، بازنگری اینکوترمز را به امری ضروری بدل نموده است. بازنگری اینکوترمز در سال های گذشته بصورت هر ده سال یکبار انجام شده است (1980،1990،2000،2010) قابل یاد آوریست که بازه زمانی ده ساله فقط بصورت اتفاقی و توافق بین اعضا بوده و امکان دارد در سال های آتی این روند تغییر یابد. دکتر رحیم محترم در راستای آموزش اینکوترمز 2010 به زبان ساده و آموزش صادرات و واردات  کتاب آموزش اینکوترمز 2010 و پکیج آموزش اینکوترمز 2010 را برای مخاطبان حوزه تجارت تالیف و در اختیار آن ها قرار داده است.

جدول اینکوترمز 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود جدول اینکوترمز (جدول اصطلاحات اینکوترمز 2010 )  

تغییرات احتمالی اینکوترمز 2020

دیدگاه ها

  • میثم قدر علی 10 شهریور 1398 - 12:59

    من تازه می خوام شروع کنم اینکوترمزو اول کتابشو بگیرم یا سی دیش

  • محمد امیر 31 مرداد 1398 - 00:23

    سلام جناب دکتر منتظر اینکوترمز 2020 هستیم ببینیم چه تغییراتی داشته البته پیش بینیای شمارو هم مطالعه کردم جالب بود

سوالات و نظرات خود را با ما به اشتراک بگزارید.