قوانین و بخش نامه های تجاری

ضوابط استفاده از كانيتنرهاي وارده به كشور و ترانزيت، سقف تعرفه ديركرد كانتينر و ....  فایل ضمیمه

رفع محدودیت صادرات فیلمBOPP و فیلم پلی استر شفاف BOPET         توضیحات        فایل ضمیمه

ساماندهی صادرات محصولات شیشه (اول دی ماه لغایت پایان اسفند ماه)   توضیحات        فایل ضمیمه

کیل مصرف باطری فرسوده                  توضیحات        فایل ضمیمه

صادرات شیشه                                   توضیحات        فایل ضمیمه

صادرات گوجه فرنگی                           توضیحات        فایل ضمیمه

ضوابط صادرات شلتوک برنج               توضیحات        فایل ضمیمه

فهرست واحدهای تولید کننده ورق و شمش فولادی     توضیحات         فایل ضمیمه

ضوابط صادرات قرآن کریم                  توضیحات     فایل ضمیمه

تمدید مهلت صادرات مقاطع طویل فولادی و لوله و پروفیل   فایل ضمیمه یک       فایل ضمیمه دو

تعیین عوارض صادراتی پودر آب پنیر        فایل ضمیمه

بخشنامه صادرات شیشه   توضیحات         فایل ضمیمه           توضیحات2              فایل ضمیمه2

شرایط صادرات خوراک ماهیان و  آبزیان          توضیحات

شرایط گمرکی حلال 402 در صادرات رزین و الکید رزین  توضیحات             فایل ضمیمه    

اجباری شدن قرنطینه گیاهان صادراتی   توضیحات               فایل ضمیمه              

فهرست تکمیلی (مرحله هشتم) تولیدکنندگان و صادر کنندگان مقاطع فولادی    توضیحات     فایل ضمیمه

 

;