لیست عدل بندی چیست؟ packing list

لیست عدل بندی چیست؟ packing list

عدل بندی به چه معناست؟ تسلط بر تمامی اسناد محموله از جمله لیست بسته بندی تاثیر زیادی بر کاهش مشکلات در زمان ترخیص کالا دارد. آموزش صحیح در باب اسناد و همچنین آموزش واردات و صادرات باعث اجتناب از بروز مشکلات و کاهش زمان ترخیص کالا می شود. بنابراین در این متن تلاش می شود جزییات مناسبی از سند لیست یا فهرست بسته بندی ارائه شود.  فهرست بسته‌بندی یا عدل بندی معمولاً توسط فروشنده و یا فرستنده کالا تهیه می‌گردد و نوع بسته‌بندی در محموله را مشخص می‌کند. لیست عدل بندی سندی است که در آن مشخصات ظاهری و محتویات هر بسته از یک بارنامه را در صورت تنوع محتویات بسته‌ها معرفی می‌کند. لیست عدل بندی در حقیقت حاوی اطلاعات مشروح یک محموله است.  این سند از جمله اسنادی است که در ارزیابی دقیق کالا توسط مأموران گمرکی بسیار اهمیت دارد. زمانی که تنوع بسته‌بندی و یا اینکه محتویات بسته‌ها مغایر و یا مختلف باشند، ارائه لیست عدل بندی به گمرک ضروری می‌باشد. علاوه بر گمرک کشور مقصد، معمولاً این سند در زمان بازرسی کالا توسط شرکت بازرسی، و ترخیص از گمرک مبدأ نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.
این سند در واقع جدولی است که ردیف‌های آن به تعداد اقلام، و ستون‌های آن به تعداد ویژگی‌های مورد نظر می‌باشد. این ویژگیها یا موارد عبارت‌اند از:
۱ - شماره ردیف
۲ - شماره کانتینر
۳ - شرح کالا
۴ - تعداد کالا
۵ - شماره یا علامت بسته
۶ -  وزن ناخالص
۷ -  وزن خالص
۸ -  ابعاد کالا و بسته‌ها
۹ -  مشخصات فنی
۱۰ - ملاحظات

نمونه پکینگ لیست                نمونه پکینگ لیست فارسی                      نمونه پکینگ لیست انگلیسی

 

نوین تجارت محترمویدئوهای بیشتر ببینید.

دیدگاه ها

سوالات و نظرات خود را با ما به اشتراک بگزارید.