اینکوترمز 2020 قاعده DPU

آموزش اینکوترمز 2020 قاعده DPU

 

قاعده DPU اینکوترمز چیست؟

در این بخش از آموزش اینکوترمز 2020 به زبان ساده و بعد از توضیح متن کامل اینکوترمز در کتاب اینکوترمز 2020 به تشریح قواعد و اصطلاحات اینکوترمز 2020 می پردازیم.قاعده DPU در ترجمه اینکوترمز 2020 به معنی تحویل در محل مقرر پس از تخلیه و مخفف  Delivared at Place Unloaded می باشد.

قاعده DPU در اینکوترمز 2000 و یا اینکوترمز 2010 نبوده است و برای اولین مرتبه در سال 2020 و در مجموعه قواعد اینکوترمز 2020 مطرح شده است و اما بنظر می رسد بیش از آنکه قاعده DPU را یک قاعده جدید بدانیم باید آن را جایگزین قاعده DAT در اینکوترمز 2010 بدانیم که به معنای تحویل در پایانه پس از تخلیه بود.

قاعده DPU برای همه روش های حمل کاربرد دارد. تحویل در محل مقرر پس از تخلیه به معنی این است که فروشنده کالا را از وسیله رساننده به محل مورد توافق در نقطه معین و در مقصد تخلیه نموده و در محل مورد نظر در اختیار خریدار قرار می دهد. فروشنده در واقع تمام هزینه و ریسک کالا تا رساندن آن به محل مشخص شده و تخلیه کالا در نقطه معین در محل را بر عهده می گیرد. به خریدار و فروشنده توصیه می شود که تا حد امکان، محل را بصورت دقیق و مشخص تعیین نمایند. تعیین این نقطه بدین دلیل مهم است که خطرات، تا آن نقطه بر عهده فروشنده باشد و فروشنده باید از روش حملی استفاده نماید و قرار داد حمل را به گونه ای منعقد کند که با محل مورد توافق همخوانی داشته باشد. 


در قاعده DPU اینکوترمز 2020 فروشنده کالا را از گمرک کشور خود ترخیص صادراتی می نماید و تمام ریسک و هزینه صادرات را متقبل می شود، اما هیچگونه تعهدی بابت ترخیص وارداتی، پرداخت حقوق ورودی و دیگر هزینه های کشور خریدار ندارد. فروشنده باید تمام هزینه ها و امور مربوطه تا رساندن کالا به مقصد نهائی را پرداخت نماید و ریسک کلیه مسائل (حتی پیش بینی نشده) تا مقصد با فروشنده می باشد. به بیان دیگر فروشنده به ریسک و هزینه خودش حمل تا مقصد را هماهنگ می نماید. در صورتی که نقطه معینی در محل بندر یا شهر مقصد مورد توافق قرار نگرفته باشد، فروشنده به انتخاب خود، یک محل متناسب با نوع و ماهیت کالا را بر می گزیند.


فروشنده در قاعده DPU اینکوترمز بابت بیمه کردن کالا به خریدار تعهدی ندارد و نیازی نیست بیمه نامه ای به وی تسلیم نماید. اما به دلیل اینکه ریسک کالا با خود فروشنده است، بهتر است به خاطر منافع خود کالا را تا محل تعیین شده و تخلیه کالا بیمه نماید. از سوی دیگر خریدار نیز تعهدی بابت بیمه نمودن کالا و هزینه های بیمه ندارد. اما در صورتی که فروشنده بابت بیمه نمودن کالا از خریدار درخواست اطلاعاتی بنماید، خریدار موظف است اطلاعات ضروری برای بیمه کالا را به فروشنده بدهد.
فروشنده موظف است کالا را از وسیله حمل رساننده به محل مورد توافق تخلیه نموده و بعد آن کالا را در اختیار خریدار قرار دهد. تحویل باید در تاریخ مورد توافق یا بازه زمانی مشخص شده انجام شود. بنابرین تا زمانی که کالا به نقطه معین در مقصد برسد و تخلیه شود، ریسک و خطرات با فروشنده است و از آن به بعد با خریدار.
فروشنده همچنین باید اطلاعات مورد نیاز برای تدارک اقدامات لازم جهت تحویل گرفتن کالا را در اختیار خریدار قرار دهد. بنابرین فروشنده باید اطلاعات کافی در مورد زمان رسیدن وسیله حمل به مقصد را در اختیار قرار دهد تا خریدار بتواند آمادگی لازم جهت تحویل گرفتن کالا را ایجاد نماید. اینکوترمز به پیامدهای قصور فروشنده در ارایه اطلاعات اشاره ای ندارد اما عدم اطلاع رسانی در این مورد ممکن است به نقض قرار داد تفسیر شود. نقض نیز پیامدهایی همچون فسخ، جریمه و غرامت دارد و فروشنده طبق قرار داد در قبال این موارد مسئول است.
در قاعده DPU اینکوترمز فروشنده باید سند حملی به خریدار تحویل دهد که خریدار بتواند به واسطه آن کالا را تحویل بگیرد. اگر کالا مستقیما به خریدار تحویل شود، وی موظف است رسیدی صادر نموده و به تحویل دهنده بدهد و در صورتی که کالا با اسناد مغایرت داشته باشد، باید عدم انطباق کالا را در آن رسید درج نماید.

 

قواعد اینکوترمز 2020

از آنجا که در قاعده DPU اینکوترمز 2020 حمل بر عهده فروشنده است و از چگونگی انجام آن کاملا آگاه است، باید کالا را بازبینی و بنحوی علامتگذاری و بسته بندی نماید که کاملا مناسب روش حمل باشد. در صورتی که بازرسی توسط کشور فروشنده اجباری نباشد، نیازی نیست که وی بازرسی کالا را هماهنگ نماید. البته در صورتی که در قرارداد توافق دیگری بعمل آمده باشدو از هرگونه اشتباهات رایج در قراردادهای تجاری پرهیز شده باشد، باید طبق قرار داد عمل گردد. خریدار تعهدی بابت حمل کالا نسبت به فروشنده ندارد و صرفا بعد از محل مورد نظر کالا را تا مقصد نهائی حمل می نماید. اما هماهنگی بازرسی و پرداخت هزینه آن بعهده خریدار است، مگر اینکه بنحو دیگری توافق شده باشد. در صورتی که کالا با قرار داد مطابقت نداشته باشد و گواهی عدم انطباق صادر شود، فروشنده باید خود هزینه بازرسی را پرداخت و تبعات آن را طبق قرار داد را بپذیرد.


در قاعده DPU اینکوترمز 2020 خریدار باید کالا را در مقصد تحویل بگیرد اما باید دقت نمود اگر کالا زودتر از تاریخ مقرر یا دوره زمانی تعیین شده به مقصد برسد و در اختیار خریدار قرار بگیرد، خریدار مجبور نیست کالا را قبل از زمان توافق شده تحویل بگیرد. البته در عمل این موضوع به نفع خریدار است و از این موضوع استقبال می کند. از سوی دیگر اگر کالا خیلی دیر به دست خریدار برسد، خریدار می تواند فروشنده را مسئول دانسته و حتی طبق قرار داد و قانون حاکم، فروشنده را به نقض قرارداد متهم نموده و قرار داد را فسخ یا دیگر تبعات اتفاق افتد.
وقتی فروشنده در قاعده DPU اینکوترمز 2020 می پذیرد که کالا را در یک محل در داخل کشور خریدار تحویل دهد، خریدار باید در زمان مقرر یا منطقی امور مربوط به ترخیص کالا را انجام دهد و اگر از انجام این امور سرباز زند و خسارتی اتفاق افتد، پوشش آن وظیفه خریدار است و ممکن است ریسک آن قبل از انتقال نهائی ریسک در محل مقرر و بطور زودرس به خریدار منتقل گردد.
در این قاعده از اینکوترمز 2020 ترخیص وارداتی و ریسک و هزینه آن بعده خریدار است . در صورتی که فروشنده به وی کمکی نماید، به ریسک و هزینه خود خریدار می باشد.
هزینه های بعد از تحویل، هزینه انبار در مقصد، ترخیص وارداتی  و هزینه های اضافی ایجاد شده به دلیل قصور خریدار را باید خودش پرداخت نماید. در صورتی که حق انتخاب محل تحویل با خریدار باشد، باید در زمان مقرر یا حداکثر در انتهای بازه زمانی تعیین شده اطلاعات کافی را به فروشنده ارائه نماید.

 

مطالب مشابه:

------------------------------------------------------------

-قاعده DDP اینکوترمز

------------------------------------------------------------

-اینکوترمز2000 

------------------------------------------------------------

نوین تجارت محترم  ویدئوهای بیشتر ببینید.  شماره تماس نوین تجارت محترم09031142938

 

محصول پیشنهادی با این مطلب:

دوره آموزش جامع اینکوترمز

دیدگاه ها

سوالات و نظرات خود را با ما به اشتراک بگزارید.