قاعده DPU اینکوترمز 2020

قاعده DPU  اینکوترمز 2020
این قاعده در اینکوترمز 2000 و یا اینکوترمز 2010 نبوده است و برای اولین مرتبه در سال 2020 مطرح شده است و اما بنظر می رسد بیش از آنکه این قاعده را یک قاعده جدید بدانیم باید آن را جایگزین قاعده DAT  در اینکوترمز 2010 بدانیم که به معنای تحویل در پایانه پس از تخلیه بود. این قاعده برای همه روش های حمل کاربرد دارد. تحویل در محل مقرر پس از تخلیه به معنی این است که فروشنده کالا را از وسیله رساننده به محل مورد توافق در نقطه معین و در مقصد تخلیه نموده و در محل مورد نظر در اختیار خریدار قرار می دهد. فروشنده در واقع تمام هزینه و ریسک کالا تا رساندن آن به محل مشخص شده و تخلیه کالا در نقطه معین در محل را بر عهده می گیرد. به خریدار و فروشنده توصیه می شود که تا حد امکان، محل را بصورت دقیق و مشخص تعیین نمایند. تعیین این نقطه بدین دلیل مهم است که خطرات، تا آن نقطه بر عهده فروشنده باشد و فروشنده باید از روش حملی استفاده نماید و قرار داد حمل را به گونه ای منعقد کند که با محل مورد توافق همخوانی داشته باشد. نکته: چنانچه مفهوم اینکوترمز را نمی دانید و برای اولین بار هست که در حوزه بازرگانی شروع به مطالعه نموده اید حتما قبل از هر چیز مقاله اینکوترمز چیست را مطالعه نمایید.
در قاعده DPU اینکوترمز 2020 فروشنده کالا را از گمرک کشور خود ترخیص صادراتی می نماید و تمام ریسک و هزینه صادرات را متقبل می شود، اما هیچگونه تعهدی بابت ترخیص وارداتی، پرداخت حقوق ورودی و دیگر هزینه های کشور خریدار ندارد. فروشنده باید تمام هزینه ها و امور مربوطه تا رساندن کالا به مقصد نهائی را پرداخت نماید و ریسک کلیه مسائل (حتی پیش بینی نشده) تا مقصد با فروشنده می باشد. به بیان دیگر فروشنده به ریسک و هزینه خودش حمل تا مقصد را هماهنگ می نماید. در صورتی که نقطه معینی در محل بندر یا شهر مقصد مورد توافق قرار نگرفته باشد، فروشنده به انتخاب خود، یک محل متناسب با نوع و ماهیت کالا را بر می گزیند.
فروشنده بابت بیمه کردن کالا به خریدار تعهدی ندارد و نیازی نیست بیمه نامه ای به وی تسلیم نماید. اما به دلیل اینکه ریسک کالا با خود فروشنده است، بهتر است به خاطر منافع خود کالا را تا محل تعیین شده و تخلیه کالا بیمه نماید. از سوی دیگر خریدار نیز تعهدی بابت بیمه نمودن کالا و هزینه های بیمه ندارد. اما در صورتی که فروشنده بابت بیمه نمودن کالا از خریدار درخواست اطلاعاتی بنماید، خریدار موظف است اطلاعات ضروری برای بیمه کالا را به فروشنده بدهد.
فروشنده موظف است کالا را از وسیله حمل رساننده به محل مورد توافق تخلیه نموده و بعد آن کالا را در اختیار خریدار قرار دهد. تحویل باید در تاریخ مورد توافق یا بازه زمانی مشخص شده انجام شود. بنابرین تا زمانی که کالا به نقطه معین در مقصد برسد و تخلیه شود، ریسک و خطرات با فروشنده است و از آن به بعد با خریدار.
فروشنده همچنین باید اطلاعات مورد نیاز برای تدارک اقدامات لازم جهت تحویل گرفتن کالا را در اختیار خریدار قرار دهد. بنابرین فروشنده باید اطلاعات کافی در مورد زمان رسیدن وسیله حمل به مقصد را در اختیار قرار دهد تا خریدار بتواند آمادگی لازم جهت تحویل گرفتن کالا را ایجاد نماید. اینکوترمز به پیامدهای قصور فروشنده در ارایه اطلاعات اشاره ای ندارد اما عدم اطلاع رسانی در این مورد ممکن است به نقض قرار داد تفسیر شود. نقض نیز پیامدهایی همچون فسخ، جریمه و غرامت دارد و فروشنده طبق قرار داد در قبال این موارد مسئول است.
فروشنده باید سند حملی به خریدار تحویل دهد که خریدار بتواند به واسطه آن کالا را تحویل بگیرد. اگر کالا مستقیما به خریدار تحویل شود، وی موظف است رسیدی صادر نموده و به تحویل دهنده بدهد و در صورتی که کالا با اسناد مغایرت داشته باشد، باید عدم انطباق کالا را در آن رسید درج نماید.

قواعد اینکوترمز 2020
از آنجا که حمل بر عهده فروشنده است و از چگونگی انجام آن کاملا آگاه است، باید کالا را بازبینی و بنحوی علامتگذاری و بسته بندی نماید که کاملا مناسب روش حمل باشد. در صورتی که بازرسی توسط کشور فروشنده اجباری نباشد، نیازی نیست که وی بازرسی کالا را هماهنگ نماید. البته در صورتی که در قرارداد توافق دیگری بعمل آمده باشدو از هرگونه اشتباهات رایج در قراردادهای تجاری پرهیز شده باشد، باید طبق قرار داد عمل گردد. خریدار تعهدی بابت حمل کالا نسبت به فروشنده ندارد و صرفا بعد از محل مورد نظر کالا را تا مقصد نهائی حمل می نماید. اما هماهنگی بازرسی و پرداخت هزینه آن بعهده خریدار است، مگر اینکه بنحو دیگری توافق شده باشد. در صورتی که کالا با قرار داد مطابقت نداشته باشد و گواهی عدم انطباق صادر شود، فروشنده باید خود هزینه بازرسی را پرداخت و تبعات آن را طبق قرار داد را بپذیرد.
خریدار باید کالا را در مقصد تحویل بگیرد اما باید دقت نمود اگر کالا زودتر از تاریخ مقرر یا دوره زمانی تعیین شده به مقصد برسد و در اختیار خریدار قرار بگیرد، خریدار مجبور نیست کالا را قبل از زمان توافق شده تحویل بگیرد. البته در عمل این موضوع به نفع خریدار است و از این موضوع استقبال می کند. از سوی دیگر اگر کالا خیلی دیر به دست خریدار برسد، خریدار می تواند فروشنده را مسئول دانسته و حتی طبق قرار داد و قانون حاکم، فروشنده را به نقض قرارداد متهم نموده و قرار داد را فسخ یا دیگر تبعات اتفاق افتد.
وقتی فروشنده می پذیرد که کالا را در یک محل در داخل کشور خریدار تحویل دهد، خریدار باید در زمان مقرر یا منطقی امور مربوط به ترخیص کالا را انجام دهد و اگر از انجام این امور سرباز زند و خسارتی اتفاق افتد، پوشش آن وظیفه خریدار است و ممکن است ریسک آن قبل از انتقال نهائی ریسک در محل مقرر و بطور زودرس به خریدار منتقل گردد.
در این قاعده ترخیص وارداتی و ریسک و هزینه آن بعده خریدار است . در صورتی که فروشنده به وی کمکی نماید، به ریسک و هزینه خود خریدار می باشد.
هزینه های بعد از تحویل، هزینه انبار در مقصد، ترخیص وارداتی  و هزینه های اضافی ایجاد شده به دلیل قصور خریدار را باید خودش پرداخت نماید. در صورتی که حق انتخاب محل تحویل با خریدار باشد، باید در زمان مقرر یا حداکثر در انتهای بازه زمانی تعیین شده اطلاعات کافی را به فروشنده ارائه نماید. جهت کسب اطلاعات بیشتر در باب اینکوترمز 2020 و سایر قواعد آن می توانید کتاب اینکوترمز 2020 تالیف دکتر رحیم محترم را از همین سایت تهیه نمایید.

نوین تجارت محترم  ویدئوهای بیشتر ببینید.  09031142938

coffebazar شگفتانه های هفتگی

------------------------------------------------------------

-قاعده DDP اینکوترمز

------------------------------------------------------------

-اینکوترمز2000 

------------------------------------------------------------

-اینکوترمز چیست؟

------------------------------------------------------------

دیدگاه ها

سوالات و نظرات خود را با ما به اشتراک بگزارید.