اینکوترمز 2000 چیست؟

اینکوترمز 2000 چیست؟

 

اینکوترمز 2000 چیست؟

پیرو آموزش اینکوترمز 2020 در این مقاله به آموزش اینکوترمز 2000 ، اصطلاحات اینکوترمز 2000 و تفاوت با اینکوترمز 2020 می پردازیم. اینکوترمز 2000 ساختار بسیار نظاممند و در عین حال ساده داشت. در واقع با حرکت از دسته E به سمت D مسئولیت های فروشنده افزایش می یافت. هر دسته تفاوت های اساسی با دیگر دسته ها داشت و در عین حال قواعد درون هر دسته شباهت های قابل توجه با یکدیگر داشتند که باعث می شد همگی در یک دسته قرا گیرند. بعلاوه اینکه قواعد هر دسته تفاوت های کمی نیز با یکدیگر داشتند که این باعث می شد در هر دسته چند قاعده وجود داشته باشد. در این بخش ساختار اینکوترمز 2000 مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.


قواعد اینکوترمز 2000

گروه اول قواعد اینکوترمز 2000 شامل قاعده ای است که فروشنده بر اساس آن کالا را در محوطه یا محل فعالی خود به خریدار تحویل می دهد و به دسته E شهرت دارد.

گروه دوم قواعد اینکوترمز 2000 شامل قواعدی است که فروشنده کالا را در محل تعیین شده (بعد از ترخیص صادراتی) به حمل کننده معرفی شده توسط خریدار تحویل می دهد و تحت نام قواعد گروه F اینکوترمز شناخته می شود.

گروه سوم قواعد اینکوترمز 2000 شامل قواعد و اصطلاحاتی است که فروشنده قرار داد حمل را بدون ریسک، مسئولیت فقدان یا خسارت وارده به کالا که بعد از حمل و ارسال واقع می شود را منعقد می کند و قواعد گروه C نامگذاری شده و نهایتا گروه چهارم، شامل قواعدی که بر اساس آن فروشنده کلیه هزینه ها و مسئولیت آوردن و رساندن کالا تا به مقصد را به عهده دارد و به نام قواعد گروه D اینکوترمز شهرت دارد. هر چه از قواعد گروه E اینکوترمز فاصله می گیریم و به قواعد گروه D اینکوترمز نزدیک می شویم تعهدات، وظایف و هزینه های فروشنده بیشتر و بالعکس تعهدات، وظایف و هزینه هایی که بر عهده خریدار می باشد کمتر می شود و طبیعتا قیمت اعلامی از سوی فروشنده افزایش می یابد.

 

اصطلاحات اینکوترمز 2000

 

EXW: EX Works

FCA:Free CArrier

FAS: Free Alongsid Ship

FOB: Free On Board

CFR: Cost + Freight

CPT: Cariage Paid To

CIF: Cost + Insurance + Freight

CIP: Carriage And Insurance paide to

DAF: Deliverd At Frontier

DEQ: Deliverd Ex-Quay

DES: Deliverd Ex-Ship

DDU: Deliverd Duty Unpaid

DDP: Deliverd Duty Paind


برای هر دسته از قواعد اینکوترمز یک طرح شماتیک ارایه می گردد که توجه به نکات زیر برای استفاده بیشتر از آن ها ضروری می باشدو در هر شکل سه منطقه جغرافیایی خاص که کالا در آن ها جابجا و حمل می شود به تفکیک نشان داده شده است. این سه منطقه شامل کشور فروشنده، مرزهای بین المللی که حمل و نقل اصلی در آنجا اتفاق می افتد و کشور خریدار می باشد. این سه قلمرو با نشان دادن محل ترخیص صادراتی در کشور مبدا و محل ترخیص وارداتی در کشور مقصد از هم تفکیک می شوند.


نقطه انتقال خطر در قواعد اینکوترمز:


E: محل فروشنده
F: مرز کشور فروشنده
C: مرز کشور فروشنده
D: مرز کشور خریدار


در قسمت پایین سه میله نشان داده شده است که میله اول مربوط به کرایه حمل، میله دوم مربوط به خطرات و ریسک ها و میله سوم مربوط به هزینه هاست. در شکل های مختلف اینکوترمز، در محل ها مختلف دایره هایی بر روی میله رسم شده و آن را به دو قسمت تقسیم می کنند. این دایره ها را نقاط بحرانی می نامند که نشان دهنده نقطه انتقال موضوع آن میله از فروشنده به خریدار میباشد. بعنوان مثال می توان از نقطه انتقال هزینه ها یا خطرات از فروشنده به خریدار نام برد. وسط شکل یک خط رسم شده که در بالای آن عنوان گروه و در زیر آن یک توضیح مختصر راجع به گروه نوشته شده و قواعد مربوط به آن گروه یا دسته درج شده است.

در سمت چپ محل مربوط به هر قاعده ابتدا نام مخفف سه حرفی هر قاعده درج شده است و زیر آن نام کامل هر کدام نوشته شده است. نهایتا در زیر این قسمت نیز شکل چهار وسیله حمل  رسم شده که عبارتند از: هواپیما، قطار، کشتی و کامیون. در اغلب قواعد، بعضی از وسایل حمل تیره شده اند و این نشان دهنده آن است که آن قاعده را صرفا می توان برای آن وسیله حمل بکار برد. بنابر این بعضی از قواعد ویژه یک وسیله حمل خاص هستند همچون FOB و FAS که مخصوص حمل دریایی هستند و نمی توان آن ها را با وسایل حمل دیگر بکار برد. در زیر این چهار گروه بصورت مجزا مورد برررسی اجمالی قرار می گیرند.

 

جدول اینکوترمز 2010

جدول اینکوترمز 2020 در تجارت بین الملل
 

1- قواعد گروه E اینکوترمز:


این گروه از یک قاعده تحت عنوان EXW تشکیل شده است در این قاعده فروشنده کالا را در مکان مورد توافق در اختیار خریدار قرار می دهد که معمولا محل کار خود فروشنده (کارگاه، کارخانه، انبار یا مزرعه) است.در این قاعده تعهدات، مسئولیت ها و هزینه های فروشنده در حداقل ممکن می باشد.


 

2- قواعد گروه F اینکوترمز:


تفاوت اساسی این گروه با گروه E یا قاعده EXW افزایش تعهدات و هزینه های فروشنده در چند مورد می باشد. فروشنده که در حالت قبل کالا را در محل خود و در داخل کشور خود و حتی بارگیری نشده به خریدار تحویل می داد، در این گروه موظف است کالا را بعد از تولید بارگیری نموده، حمل داخلی را در کشور خود انجام داده و تشریفات ترخیص صادراتی را بر عهده گرفته  و تمام اسناد مشخص شده در قرار داد را تهیه و به خریدار تحویل دهد. همچنین فروشنده ریسک ها و خطرات کالا را تا محل تحویل کالا به نماینده خریدار یا شرکت حمل بر عهده می گیرد.


در قاعده EXW فروشنده کالا را در مکان مورد توافق در اختیار خریدار قرار می دهد که معمولا محل کار خود فروشنده است. در این شکل نوشته شده است که کرایه اصلی مربوط به حمل و نقل بین المللی در هر سه قاعده همچنان توسط خریدار پرداخت می گردد و تحت قواعد این گروه مگر در حالتی که توافق دیگری صورت پذیرفته باشد، فروشنده حمل داخلی در کشور خود را هماهنگ نموده و هزینه های آن را پرداخت می کند. سه قاعده در این گروه وجود دارد که عبارتند از FCA،FAS و FOB در این گروه حرف F مخفف واژه Free می باشد که بهتر است در فارسی به تحویل ترجمه شود. گاهی اوقات افراد این واژه را رایگان، آزاد یا مجانی ترجمه می نمایند که صحیح نمی باشند.

قواعد دسته F اینکوترمز 2020
 

قواعد گروه C اینکوترمز:


تفاوت اساسی این گروه با گروه F که شامل سه قاعده بود، افزایش تعهدات و هزینه های فروشنده در چند مورد می باشد. فروشنده که در گروه قبل هزینه حمل بین المللی را پرداخت نمی کرد، در این گروه هزینه های حمل کالا تا بندر مقصد را بر عهده می گیرد که بدین دلیل گاهی اوقات به این گروه قرار دادهای حمل و ارسال نیز گفته می شود. همانند گروه F فروشنده تشریفات ترخیص صادراتی کالا را انجام داده و اسناد را تهیه نموده و به خریدار تحویل می دهد. نکته بسیار مهم در این دسته محل انتقال خطر از فروشنده به خریدار می باشد. محل انتقال خطر در این دسته همانند دسته F در بندر یا شهر مبدا می باشد. به بیان دیگر در دو قاعده CFR و CIF که ویژه حمل دریایی هستند محل و زمان انتقال خطر از فروشنده به خریدار همانند قاعده FOB تا رد شدن کالا از نرده یا ریل کشتی می باشد(در نسخه سال 2000)


به بیان دیگر با وجود اینکه فروشنده هزینه حمل تا مقصد را پرداخت نموده است اما از زمان رد شدن کالا از نرده یا ریل کشتی) دیگر هیچگونه مسئولیتی بابت خطراتی که کالا را تهدید می کنند را قبول نمی نماید. قابل ذکر است در اینکوترمز 2010 این محل به کف انبار کشتی تغییر مکان داده و ریل کشتی دیگر مبنای محل انتقال خطر نمی باشد. در دو قاعده CPT و CIP نیز محل و انتقال خطر همچون FCA می باشد. به بیان دیگر زمانی که فروشنده کالا را به اولین متصدی حمل تحویل می دهد، دیگر هیچ مسئولیتی در قبال خطرات و صدمات احتمالی وارده به کالا را بر عهده ندارد. بنابراین، علیرغم اینکه فروشنده پرداخت هزینه حمل را بر عهده می گیرد و حتی در دو قاعده CIF و CIP کالا را بیمه هم می نماید اما ریسک و خطرات آن را نمی پذیرد و محل انتقال ریسک در همان کشور مبدا می باشد.


در دسته C دو نقطه انتقال یا بحرانی داریم. نقطه انتقال خطر و نقطه انتقل هزینه ها
همانطور که در شکل زیر پیداست، کرایه اصلی مربوط به حمل و نقل بین المللی در هر چهار قاعده توسط فروشنده پرداخت می گردد. چهار قاعده این گروه عبارتند از CFR ،CIF ،CPT و CIP. در این گروه حرف C مخفف واژه COST یا CARRIAGE می باشد که در فارسی به هزینه  و کرایه ترجمه می شود.


قواعد گروه D اینکوترمز:


تفاوت اساسی این گروه با گروه C که شامل چهار قاعده بود، افزایش تعهدات و ریسک ها و خطرات فروشنده می باشد. فروشنده که در گروه قبل مسئولیت ریسک و خطرات کالا از جمله آسیب دیدگی و مفقود شدن بعد از تحویل کالا به اولین متصدی حمل یا رد شدن کالا از نرده یا ریل کشتی را نمی پذیرفت، و حتی در بعضی از قواعد تعهد بیمه نمودن کالا را هم بر عهده نداشت، در گروه D ریسک ها و خطرات حمل کالا تا بندر یا محل مقصد ( در مرز یا داخل کشور خریدار) را برعهده می گیرد.

هر چند فروشنده در هیچکدام ازز قواعد این گروه به لحاظ حقوقی تعهد و وظیفه ای برای بیمه نمودن کالا در برابر خریدار ندارد و لزومی ندارد در مقصد زمان تحویل کالا بیمه نامه باربری بابت حمل از مبدا تا مقصد به خریدار ارایه نماید، اما برای پوشش خطراتی که هزینه ها و مسئولیت های آن بر عهده گرفته است، بهتر است کالا را بیمه نماید. همانند گروه C، فروشنده تشریفات ترخیص صادراتی کالا را انجام داده و اسناد را تهیه و به خریدار تحویل می دهد. همچنین-همانطور که در شکل زیر پیداست-در تمامی قواعد این گروه فروشنده هزینه حمل کالا تا کشور مقصد را پرداخت و ریسک های آن را بر عهده می گیرد. پنج قاعده این گروه عبارتند از DAF ،DES ،DEQ ،DDU و DDP در این گروه حرف D مخفف واژه Delivered می باشد که در فارسی به تحویل داده شده ترجمه می گردد.  

 

تفاوت اینکوترمز 2000 با اینکوترمز 2010

 

اینکوترمز 2000

 

مطالب مشابه:

------------------------------------------------------------

-قاعده DDP اینکوترمز

------------------------------------------------------------

-قاعده DPU اینکوترمز

------------------------------------------------------------

نوین تجارت محترم  ویدئوهای بیشتر ببینید.  09031142938

 

محصول پیشنهادی با این مطلب:

دوره آموزش جامع اینکوترمز

دیدگاه ها

  • نادر قلی زاده 30 تیر 1399 - 16:58

    پکیج اینکوترمز 2020 شمارو تهیه کردم خوب و مختصر و مفید اهداف اینکوترمز شرح داده شده بود خدا قوت جناب دکتر رحیم محترم

سوالات و نظرات خود را با ما به اشتراک بگزارید.