بارنامه چیست 🌍 انواع بارنامه (Bill of Lading)

بارنامه چیست؟

 

بارنامه Bill of Lading B/L 

بارنامه به عنوان سند قرارداد حمل رسید دریافت کالا و سند مالکیت آن است و همچنین سندی است که زمان ادعای خسارت از بیمه می تواند به عنوان پشتوانه مورد استفاده واقع شود. بارنامه سند حمل کالا و سندی است که قابل انتقال به غیر بوده و مالکیت کالا را نشان می دهد. لذا از اهمیت بالایی بر خوردار است.
 

🌍 انواع بارنامه :

- بارنامه دریایی (Ocean Bill of Lading) 
- راهنامه دریایی ( Non Negotiable Sea Waybill )
- بارنامه چارتر ( Charter Party Bill Of Lading )
- بارنامه حمل سراسری (Trough B/L) 
- بارنامه حمل مرکب فیاتا (F. B. L) (فدراسیون بین المللی اتحادیه های شرکتهای فورواردر)
- راهنامه هوایی (Air way Bill) 
- راهنامه زمینی یا جاده ای (CMR) 
- راهنامه راه آهن (Railway of Landing) 
- بارنامه و رسید پستی ( Courier and post Recipts of Certificate of posting )

🌍 انواع بارنامه های دریایی از نظر موقعیت کالا


۱- بارنامه دریایی کالای بارگیری شده Shipped Bill of Lading

نشان دهنده این است که کالا توسط متصدی حمل تحویل گرفته شده و در کشتی بارگیری شده است.بر روی چنین بارنامه ای عبارت «Shipped» یا «On Board» قید می شود.

۲- بارنامه دریایی کالای دریافت شده Received for Shipment 

نشان دهنده این است که کالا توسط متصدی حمل، برای حمل دریافت شده اما بارگیری نشده است. در عمل، بانکها از قبول چنین بارنامه ای خودداری می کنند مگر اینکه در قرارداد بین خریدار و فروشنده، اعتبار آن مورد پذیرش واقع شود.🌍 انواع بارنامه های دریایی از نظر تعداد وسیله حمل۱- بارنامه دریایی مستقیم  Direct Bill of Lading

برای حمل کالا از بندری به بندر دیگر بدون تغییر کشتی و ارسال مستقیم کالا به گیرنده استفاده می شود.

۲- بارنامه حمل مرکب Combined Bill of Lading

در مورد حمل کالا با بیش از یک نوع وسیله حمل و تحت حمل و نقل مرکب یا چند وجهی استفاده می شود. صادر کننده این نوع بارنامه، یعنی متصدی حمل و نقل چند وجهی؛ مسئولیت حمل از زمان دریافت کالا تا تحویل آن را بر عهده دارد. 

تحت تاثیر شیوه حمل و نقل مرکب، گروههایی با نام Non Vessel Operating Carrier (NVOC) یا Non Vessel Operating Common Carrier(NVOCC) ، وارد فعالیت حمل و نقل شده اند. این متصدیان حمل، بارنامه را برای حمل کالا با کشتی یا وسیله حملی صادر میکنند که نه مالک آن هستند و نه اداره آن را بر عهده دارند و عمدتا در حمل کالا با کانتینر فعالیت میکنند. زیرا گسترش استفاده از کانتینر برای حمل و نقل کالا باعث گسترش و تسهیل حمل و نقل مرکب شده است. در کشتیرانی کانتینری که امروزه بیشتر فعالیت مربوط به کشتیرانی لاینر را شامل می شود، شرکت کشتیرانی، هم مدیریت کشتی و هم مدیریت بار را بر عهده دارد. یعنی هم مالک کشتی است و هم مالک کانتینرها. با روی کار آمدن NVOCC ها، شیوه کاری به این سمت گرایش می یابد که کشتیرانی ها فقط مدیریت کشتی را به دست بگیرند و مدیریت کانتینر و بار را NVOCC ها به دست بگیرند.

۳- بارنامه سراسری Through Bill of Lading

مانند بارنامه مرکب است، اما این نوع بارنامه زمانی صادر می شود که یک حلقه از زنجیره حمل و نقل، الزاما دریایی باشد.


🌍 انواع بارنامه های دریایی از  نظر شرایط کالای مورد حمل۱- بارنامه دریایی تمیز یا غیر مخدوش Clean Bill of Lading

اگر در بارنامه ذکری از معیوب بودن کالا یا بسته بندی آن کالا نباشد و به ضمیمه آن نیز یادداشتی نباشد، بارنامه تمیز یا غیر مخدوش یا بدون قید و شرط نامیده می شود. البته بارنامه باید دارای این شرایط باشد. در غیر این صورت ارزش و اعتبار خود را از دست می دهد. روی چنین بارنامه ای این عبارت قید می شود: Received in Apparent Good Order and Condition

۲- بارنامه دریایی غیر تمیز یا مخدوش Claused Bill of Lading

در آن صریحا در مورد نقص و عیب کالا یا بسته بندی آن قید شده است. در معاملات مبتنی بر اعتبارات اسنادی، بانکها از قبول بارنامه های مخدوش «Claused» خودداری می کنند. 


🌍 انواع بارنامه های دریایی از نظر نوع خدمات حمل و نقل ۱- بارنامه تحت خدمات منظم کشتیرانی Liner Bill of Lading

این نوع بارنامه برای محموله کشتی هایی صادر می شود که دارای برنامه حرکت مشخصی بوده و مسیرهای مشخصی را طی می کنند. (همان خطوط لاینر)

۲- بارنامه تحت خدمات کشتیرانی ترمپ Charter Party Bill of Lading

برای کالاهایی که با کشتی اجاره ای حمل می شوند صادر می شود. حمل بار تحت این نوع بارنامه، تابع قرارداد چارتر (اجاره) می باشد. مثلا یک فردی کشتی را اجاره بلند مدت می کند و خود او که اجاره کننده کشتی است، از یک، دو یا چند صاحب کالا، کالا برای حمل دریافت می کند. در این صورت اجاره کننده اول، به هر یک از صاحبان کالا بارنامه می دهد نه اینکه با آنها چاترپارتی تنظیم کند. این بارنامه ها تحت بارنامه های چارترپارتی صادر می شوند. این نوع بارنامه ها مورد قبول بانکها نمی باشند مگر اینکه خلاف آن شرط شده باشد.🌍 انواع دیگر بارنامه:

۱- بارنامه ترانسشیپ  Transshipment Bill of Lading

این نوع بارنامه صرفا برای حمل کالا از طریق دریا بوده و کالا از یک کشتی به کشتی دیگر منتقل می شود و در آن مبدا و مقصد محموله و هم چنین نقطه انتقال کالا از کشتی اول به کشتی دوم و غیره مشخص می شود.


۲- بارنامه حمل مرکب فیاتا (FBL)

اتحادیه بین المللی کارگزاران بار (Freight Forwarders) آن را جهت استفاده عاملین حمل و نقل مرکب تنظیم کرده است. بارنامه فیاتا می تواند به صورت بارنامه دریایی نیز صادر شود. بارنامه فیاتا حاوی آرم سازمان فیاتا و اتاق بازرگانی بین المللی می باشد.

 

۳- بارنامه قابل معامله (negotiable) و بارنامه غیر قابل معامله (non negotiable)

شرکت های حمل و نقل فورواردر، معمولاً کالا را از فروشنده تحویل و در مقصد، توسط نماینده خود به خریدار تحویل می دهند که این قبیل بارنامه بعنوان بارنامه اصلی قابل معامله (negotiable) بوده و در قسمت گیرنده آن (consignee) نام صاحب کالا در مقصد و در قسمت shipper نیز فرستنده کالا که همان فروشنده است، درج می گردد و چنانچه این قبیل کالاها نیز اعتباری باشند، گیرنده کالا در بارنامه، بانک بازکننده اعتبار خواهد بود که توسط شرکت حمل ونقل (فورواردر) بنام بانک گشایش کننده اعتبار، ظهر نویسی و در غیر اینصورت بنام صاحب کالا (خریدار) ظهرنویسی می شود.

در برخی موارد، شرکت های حمل و نقل ( فورواردر) ممکن است توسط شرکت های حمل کننده کالا (carrier) اقدام به حمل کالا نمایند که در این خصوص شرکت های حمل از بارنامه غیر قابل معامله (non negotiable) استفاده می نمایند که فرستنده shipper در این قبیل بارنامه شرکت فورواردر در مبداء consignee آن در مقصد، نماینده فورواردر می باشد که بدیهی است در این حالت، قبض انبار ابتدا توسط کریر، بنام فورواردر ظهر نویسی و پس از ارائه بارنامه اصلی (قابل معامله) توسط خریدار، قبض انبار مذکور، مجدداً توسط فورواردر، بنام خریدار که نام آن در بارنامه اصلی درج شده، ظهر نویسی می گردد که در موارد فوق نیازی به تنظیم صلح نامه، توسط حمل و نقل نخواهد بود.

 

مطالب مشابه:

------------------------------------------------------------

بارنامه مستر گروهی

------------------------------------------------------------

اینستاگرام آموزش صادرات و واردات  ویدئوهای بیشتر ببینید.  واتساپ آموزش صادرات و واردات09031142938

 

محصول پیشنهادی با این مطلب:

کتاب حمل و نقل بین المللی

دیدگاه ها

سوالات و نظرات خود را با ما به اشتراک بگزارید.